Redmi Note 12系列共1篇
Redmi Note 12系列首战告捷:1小时销量突破35万台-白熊猫数码

Redmi Note 12系列首战告捷:1小时销量突破35万台

近日,Redmi红米手机发布了“新一代小金刚”——Redmi Note 12系列。了解到,10月31日晚8点,Redmi Note 12系列正式开售。开售后不久,官方发博宣布:“Note 12系列d f r首战告{ & 1 ] 8捷:1小...
白熊猫的头像-白熊猫数码超级会员白熊猫1年前
59